21. Djupdyk – EU-parlamentet

LEKMAN

Men nyfiken och intresserad.

EU:
En organisation med 27 medlemsländer (447 milj innevånare)
20 av dem har euro

(Parentes: inte att blanda ihop med Schengenavtalet som slöts 1985 mellan 5 länder. I dag omfattar det 25 EU-länder och 4 länder utanför EU.)

Hur styrs EU?
EU har fyra hörnstenar som styr hela EU.

De är

  1. EU-kommissionen
  2. Ministerrådet
  3. EU-parlamentet
  4. Europeiska rådet
  5. EU-kommissionen är motsvarande regeringen. En politiker från varje land. De har en ordförande som är Ursula Von det Leyen. EU-kommissionen föreslår nya lagar och regler.
  6. I ministerrådet träffas politiker som är ministrar i ländernas regeringar. Där kan de tala om vad deras länder tycker om kommissionens nya förslag på lagar och regler. Vilka ministrar som träffas beror på vad de ska prata om. Om de ska prata om miljö träffas till exempel ländernas miljöministrar. Länderna turas om att leda arbetet i ministerrådet. Ett land är ordförande sex månader i taget.
  7. Parlamentet – man kan motsvara det med Riksdagen i Sverige. Men – eftersom det inte finns en regering som består av majoriteten av de som sitter i parlamentet så finns stora skillnader.
  8. Europeiska rådet- Detta är en samling av EU-ländernas statsministrar. De har möten fyra gånger om året som kallas toppmöten. Statsministrarna bestämmer vad EU ska göra i framtiden. Det kan till exempel handla om säkerhet och energi eller arbeten.

Normalt sett är det kommissionen som föreslår nya lagar som sedan antas av parlamentet och rådet. I vissa fall kan rådet göra detta på egen hand.

Parlamentet har skaffat sig en större och större plats inom EU.

Parlamentet kan ses som tonåringen i rummet.

Parlamentet har tre huvuduppgifter: Parlamentet behandlar unionens lagstiftningsinitiativ och beslutar om lagar tillsammans med rådet, granskar kommissionen och andra EU-institutioner för att se till att de arbetar på ett demokratiskt sätt. och diskuterar och godkänner unionens budget tillsammans med rådet.

Europaparlamentet är världens enda direktvalda transnationella parlament.

Var femte år är det val i parlamentet.

I år är det dags igen. I Sverige är det val den 9:e juni.
Alla länder i EU kommer mellan 6-9 juni välja nya parlamentariker.

705 personer kommer att väljas in i parlamentet.
24 utskott (Som då fokuserar på olika ämnen!)

Sverige har 21 stolar att fylla. (Det är typ proportionerligt men små länder har fler än stora, för att de ska lite mer kraft.)

Det går till så här:
Man röstar på ett av de partier som anmält att de ställer upp i valet (på val.se kan man se hela listan, den är sjukt lång, men ja, sannolikt är det väl mycket sannolikt att de är våra sju stora riksdagspartier som det står mellan samt Sara Skyttedals ”folklistan”, som nyligen skapats), och dessa placeras sedan in i sju olika ”über-partier” där alla som tycker ungefär lika från varje EU-land grupperas ihop. Dessa blir då MEPar. De här grupperna är väldigt centrala, och de fördelar sedan sina medlemmar i de 24 utskotten (en MEP kan sitta i upp till tre).

Varför ska man rösta?
Grejen är den att parlamentet bestämmer väldigt mycket, och en enskild parlamentariker kan verkligen påverka hela EU genom att den blir liksom expert på något – och då finns det stora möjligheter att påverka EUs framtid.

Till exempel :
Marit Paulsen som var Svensk EU-parlementariker (1999-2015) bidrog jättemycket till hur lagarna kring djurhållning / jordbruksfrågor inom EU skapades.

I Sverige :
Förra valet hade vi 55% valdeltagande (+4% från gången innan).

Så – i någon bemärkelse har du dubbelt så stor kraft i din röst om du röstar.

Europaparlamentet har sitt officiella säte i Strasbourg men arbetet utförs i Bryssel. (Komplicerad boende situation.)

Vad har parlamentet beslutat om då?

Arbetskraftsinvandring – dra historien om Västra Götalandsregionen som behöver anställa samtliga högskoleexaminerade för att täcka sina behov inom de 15 kommande åren.

Det är parlamentet som bestämmer om en hel del EU-stöd som delas ut. EU-stöd: Om vi inte har rätt personer på plats – vem ser till att vårt jordbruk får bidrag?

Självklart kriget i Ukraina

Du och jag har ju ett samhällsansvar i att utbilda – ja, Sverige, och en av våra syskon-kanaler, eller jag vet inte om vi ska säga det, men – – – –

Ekots lördagsintervju har ju intervjuer med alla de stora partiernas kandidater. De är ca 30 minuter långa, och väldigt bra. De är inte för svåra, tekniska eller jobbiga – utan intressanta. Lyssna på dessa.

Shoutout till Eufori-podden, P1s lördagsintervju, Europaparlamentets webbplats och val.se

Lämna ett svar